Obradował Zarząd

10 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Głównym tematem spotkania były sprawy organizacyjne dotyczące przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w I półroczu 2017 roku.

Do najważniejszych przedsięwzięć, jakie zaplanowano w najbliższym czasie należą:

 • wycieczka naukowo-techniczna do Zakładu Badań Ogniowych KNAUFF (woj. opolskie) – 21÷22 kwietnia 2017 r.,
 • „majówka” spotkanie integracyjne na terenie hotelu Cztery Wiatry Spa Sport Resort nad zalewem Chańcza k/Rakowa – 2 czerwca br.

Szczegółowe informacje dotyczące wycieczki oraz „majówki” zostaną zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.

Ponadto uzgodniono kwestie organizacyjne dotyczące realizacji w/w przedsięwzięć (podział zadań związanych przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem), przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem nowego członka do naszego Oddziału, a także przestawiono kandydatury osób ubiegających się o członkostwo honorowe.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Czesław Lalewicz, prezes Świętokrzyskiego Oddziału SITP, wzięli udział: Marek Kaczmarczyk, Arkadiusz Wesołowski, Sławomir Pietrzykowski, Zbigniew Muszczak, Roman Boruń i Jakub Kubicki.

Posiedzenie Zarządu Oddziału

W dniu 10 marca 2017 roku o godz. 12.00 w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbędzie się posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Prosimy o przybycie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu Oddziału.

Spotkanie noworoczne - 2017


Kliknij aby przejść do galerii.

11 stycznia 2017 roku w centrum dydaktyczno-konferencyjnym „Kuźnia Smaków” przy Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbyło się spotkanie noworoczne Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Zanim uczestnicy spotkania udali się do centrum dydaktyczno-konferencyjnego wcześniej zwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni, w którym odtworzono układ osadniczy wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Główną część spotkania otworzył prezes Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa kolega Czesław Lalewicz, który powitał wszystkich przybyłych i podziękował za liczne przybycie. W dalszej części wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej kolega Jerzy Kurek przedstawił sprawozdanie finansowe Oddziału za miniony rok, a sekretarz kolega Arkadiusz Wesołowski przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, jakie zostały zrealizowane w 2016 roku. Należy do nich zaliczyć:

 • 5 lutego - spotkanie noworoczne członków Świętokrzyskiego Oddziału SITP /Regionalne Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim - udział 40 osób/,
 • 28 kwietnia - Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Świętokrzyskiego SITP /budynek KW PSP w Kielcach – 56 osób/ oraz pierwsze posiedzenie nowego zarządu,
 • 29 czerwca - posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa /budynek KW PSP w Kielcach/,
 • 23-25 września - wycieczka integracyjna do Karpacza (woj. dolnośląskie - udział 19 osób/,
 • 12 października - XIV Mistrzostwa o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w strzelaniu z broni długiej /strzelnica w Starachowicach - udział 29 osób/,
 • 25-26 listopada - udział delegatów Świętokrzyskiego Oddziału SITP (kol.: Czesław Lalewicz, Marek Kaczmarczyk, Sławomir Pietrzykowski oraz Piotr Witoń) w VIII Zebraniu Delegatów Oddziałów SITP w Sękocinie Starym,
 • 20 grudnia - posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (budynek KW PSP w Kielcach).

Plan działania Oddziału na 2017 rok przedstawił prezes Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SITP kolega Czesław Lalewicz. Do najważniejszych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2017 roku należą:

 • spotkanie noworoczne połączone z podsumowaniem działalności Świętokrzyskiego Oddziału SITP za 2016 r. - styczeń,
 • wycieczka techniczno-naukowa do Zakładu Badań Ogniowych (woj. opolskie) - kwiecień,
 • „majówka” dla członków SITP i ich rodzin – maj,
 • konferencja (seminarium) w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków – czerwiec,
 • wycieczka krajoznawcza w Pieniny (spływ Dunajcem) - wrzesień/październik,
 • zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP – październik.

W podziękowaniu za aktywną działalność w 2016 roku wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali Power Bank z logo Oddziału. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją.